Инструменти за гипс
Маламашка гладка
Гипсшпатула с извита дръжка
Ренде за мазилки
Стоманено стъргало
Пластмасово стъргало
Маламашка за венециянска мазилка
Мистрия лопатка
Маламашка за машинна шпакловка
Маламашка неръждаем гладка