Пердашка ПВЦ
Предашка остра
Ръчен шлайер
Маламашка ПВЦ