Инструменти NOVEL
Кофа за фугиране
Мистрия остра неръждаем
Еластична кофа
Еластична кофа с две дръжки
Маламашка ПВЦ
Мистрия за вътрешен ъгъл
Гумена шпакла