Инструменти NOVEL
Кофа за фугиране
Мистрия остра неръждаем
Маламашка ПВЦ
Мистрия за вътрешен ъгъл
Гумена шпакла