Еластични кофи
Еластична кофа с метална дръжка черна 12
Еластична кофа с две дръжки 12лт
Еластична кофа с две дръжки
Еластична кофа с метална дръжка синя 12